Republika Mali

Jeden Naród - Jeden Cel - Jedna Wiara

Nominacja

Listy komisyjne i Exequatur


W dniu 3 stycznia 2019 Minister Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Mali mianowała i ustanowiła Pana Mamadou Konaté jako Konsula Honorowego Republiki Mali na obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, a w dniu 15 marca 2019 Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej uznał tę nominację z jurysdykcją na wyżej określony okręg konsularny udzielając Jego Listom Komisyjnym Exequatur .

Oficjalne wręczenie dokumentów potwierdzających nominację Pana Mamadou Konaté na Konsula Honorowego Mali w Warszawie