Republika Mali

Jeden Naród - Jeden Cel - Jedna Wiara

Podstawa prawna

Urząd Konsula Honorowego Republiki Mali w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje w oparciu o:

  • postanowienia „Konwencji Wiedeńskiej o Stosunkach Konsularnych” sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r., Dz.U. 1982 nr 13 poz. 9, ratyfikowana przez Polskę w dniu 23 kwietnia 1982 r.
  • Décret n° 08-772/P-RM du 29 décembre 2008 relatif aux Consuls généraux honoraires et Consuls honoraires du Mali à l’étranger (JO du 23 janvier 2009)

Honorowa placówka konsularna Republiki Mali w Warszawie jest przedstawicielem Republiki Mali w  Rzeczypospolitej Polskiej.